It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

breast cancer chart
dress 3

3 Slovenky v priemere denne zomrú
na rakovinu prsníka.2*

* Absolútny počet bol po prepočítaní na 365 dní v roku zaokrúhlený.

dress 30

Iba 30 % z nás ide na screening. 11

dress 48

48 % nárast výskytu rakoviny prsníka
vo veku 35 - 40 rokov za poslednú dekádu.6**

** Výpočet IZA z publikovaných štatistík NOR (NCZI) a odhadu incidencie zhubných nádorov (NCZI, 2022)

Slovenské ženy
vedú v miere
úmrtnosti
na rakovinu prsníka
v celej EÚ1

Poraziť rakovinu
je tímové úsilie

Na liečbe rakoviny sa podieľa množstvo odborných
lekárov*iek. Práve spolupráca s nimi je pre liečbu kľúčová.

Bohužiaľ, približne 50 % pacientok s rakovinou prsníka
nikdy nedokončí kompletne plánované trvanie podpornej
liečby, čo má za následok vyššie riziko návratu ochorenia. 3-5

Absolvovali ste v posledných 2 rokoch vyšetrenie prsníkov?
Ak nie, chystáte sa naň?

Prevencia je
ako tréning

Základom pre jej úspech je pravidelnosť.
Výsledky hovoria samy za seba: pri zachytení rakoviny v skorom štádiu je vaša šanca dožiť sa 10 a viac rokov
až 89 %. V metastatickom štádiu je to už len 10 %. 6

breast self-examination

Samovyšetrenie prsníkov 1x
do mesiaca

Základom pre jej úspech je pravidelnosť. Výsledky hovoria samy za seba: pri zachytení rakoviny v skorom štádiu je vaša šanca dožiť sa 10 a viac rokov až 89 %. V metastatickom štádiu je to už len 10 %. 6

Mamografický skríning každé
dva roky

Mamografia. Mnohé z nás si ešte pamätajú časy, keď nás strašili, že je to nebezpečné alebo že to bolí. Nič z toho však nie je pravda. Ide o pár sekúnd, ktoré vám môžu doslova zachrániť život. Jedine toto vyšetrenie dokáže odhaliť aj milimetrové zmeny v tkanive a zachytiť tak ochorenie v skorom, dobre liečiteľnom štádiu.

mamografia

Nie ste v tom
samy

Karcinóm prsníka je najčastejšie
diagnostikovanou formou rakoviny
u žien. Bráňme sa proti nej najsilnejšími
zbraňami, aké máme: prevenciou
a osvetou. 6

Zistite viac
o preventívnom
vyšetrení

Ako prebieha mamografia? Bolí to?
Kde ma vyšetria?
 

Zdroje

 1. European Commission. ECIS - European Cancer Information System; Estimates of cancer incidence and mortality in 2022. Dostupné na: https://ecis.jrc.ec.europa.eu/. Navštívené: máj 2024.

 2. Národný onkologický register Slovenskej republiky. Vývoj úmrtnosti podľa diagnóz; ZN prsníka (C50). Dostupné na: https://iszi.nczisk.sk/nor.sr/mortalita/vyvoj/diagnozy. Navštívené: máj 2024.

 3. Murphy CC, et al. Breast Cancer Res Treat 2012;134:459–78.

 4. Yussof I, et al. Breast. 2022 Apr:62:22-35

 5. Chirgwin JH, et al. J Clin Oncol. 2016 Jul 20;34(21):2452-9

 6. Berta I. a kol., Zhubné nádory prsníka na Slovensku – Epidemiologická analýza a odporúčania pre systémové opatrenia, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk),2024 dostupné na: https://www.health.gov.sk/?iza. Navštívené: máj 2024

 7. Pistilli B, et al. Am Soc Clin Oncol Educ Book. 2022;42:60-72.

 8. Pan H, et al. N Engl J Med. 2017;377(19):1836-1846.

 9. 577/2004 Z. z. Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia, (2004), dostupný na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/577/. Navštívené: máj 2024.

 10. Štandardný postup na vykonávanie lekárskeho ožiarenia a na výkon prevencie - skríningová mamografia/Štandardný postup na výkon prevencie karcinómu prsníka metódou populačného skríningu - skríningová mamografia, 3. revízia, číslo: 0029R3, dátum schválenia: 15. november 2022. Dostupné na: https://www.mzsr.sk/?Standardne-Postupy-V-Zdravotnictve. Navštívené: máj 2024.

 11. Národný onkologický inštitút. Mamografický skríning SR. Hodnotiaca správa za obdobie 2022. Bratislava: NOI, 2023. Dostupné na: https://www.noisk.sk/files/2023/2023-07-04-hodnotiaca-sprava-mamograficky-skrining-2022-sk.pdf. Navštívené: máj 2024

 12. Amin MB, et al, eds. AJCC Cancer Staging Manual. 8th ed. New York, NY: Springer; 2017:587-636

 13. American Cancer Society (ACS). Breast Cancer. Atlanta, GA, Last Revised: January 14, 2022, dostupné na: https://www.cancer.org/cancer/types/breast-cancer/screening-tests-and-early-detection/breast-cancer-signs-and-symptoms.html. Navštívené: máj 2024.

 14. World Health Organization, Breast cancer, Key facts, dostupné na: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer, navštívené: máj 2024

Použité skratky: EÚ- Európska únia, RTG snímok- röntgenový snímok

Partneri